Поддръжка

Съществен фактор за дългото ползване на паркета е неговата поддръжка. При паркети с лаково покритие, непосредствено след полагането на паркета, би трябвало първото му третиране да се извърши със Secura-A. Това е импрегниращ препарат, който силно намалява попиването на вода от материала по време на поддръжката на паркета с влажен парцал, предпазва материала от влагата и по този начин предотвратява неговото разширение. След полирането на паркета със Secura-A, върху него не трябва да се стъпва около 8 часа. Това полиране на паркет би трябвало да се повтаря на всеки шест месеца до една година. В първите осем дни след монтажа паркетът не би трябвало да се натоварва: да не се местят тежки мебели, да не се покрива паркета с килими, найлони и други. Ако се налага по-голямо натоварване през това време, може да се покрие пода за кратко с картони или велпапе (картоните трябва да се премахнат веднага, след като се приключи с натоварването).

Ежедневната поддръжка на паркета е достатъчно почистването му с метла или прахосмукачка. „Мокро“ почистване може да се извършва също по всяко време. Препоръчваме използването на препарат подходящ за третиране на дървесни настилки. Почистването трябва да се извърши с влажен – не мокър парцал. При по-големи замърсявания се препоръчва употребата на препарат за основно почистване. Този препарат би трябвало да се ползва и периодично, в зависимост от натовареността на помещението. При малко натоварени помещения (напр. спални) се препоръчва използването му на 12 месеца, а при по-натоварени помещения (напр. коридор) – на 6 месеца. 250 мл. от препарата се разтварят в една кофа с вода и подът се измива с добре изстискан пацал. След основното почистване се препоръчва и повторно полиране на паркета със Secura-A. При паркети с маслено покритие изискванията са подобни. По принцип е достатъчно паркетът да се почиства „сухо“ – с метла и прахосмукачка. Но ако е наложително, паркетът може да се почиства и с влажен парцал. Препоръчва се почистването с влажен парцал да се извършва с препарат, предвиден за дървесна подова настилка. Паркетът трябва да се мие с добре изстискан, влажен – не мокър парцал. Редовна поддръжка на паркет се осъществява с препарата Superwachs. Това е препарат на основата на различни масла и вакси – с лек мирис и не дразни кожата. Периодичността на поддръжката с този препарат зависи от натоварването на паркета: за домашни условия – веднъж годишно, за обществени помещения – на 6 месеца. С него паркетът се полира, което осугурява подобряване на защитата на дървесината и освежаване на вида на паркета.